Kliinisen asiantuntijan koulutus

Viimeisimmät artikkelit

Akuuttihoitotyö tai mielenterveys- ja päihdetyö

Syventävää osaamista

Vuodesta 2011 asti, joka toinen vuosi, koulutuksessa on voinut valita painotuksen joko akuuttihoitotyöhön tai mielenterveys- ja päihdetyöhön. Syksyllä 2015 opintonsa aloitti 25 tulevaa uutta kliinistä asiantuntijaa. Koulutuksen aikana tehdään myös yhteistyötä muiden ammattikorkeakoulujen kanssa ja halutessaan opiskelijat voivat osallistua valtakunnallisen kliinisten asiantuntijoiden verkoston toimintaan. Mielenterveys- ja päihdetyön opintojen toteutus tapahtuu neljän ammattikorkeakoulun yhteistyössä, mukana ovat JAMK, Turun AMK, SAMK ja TAMK.

TAMK

Lisätietoa TAMK:n koulutustarjonnasta
löydät täältä: www.tamk.fi

ClientClient

Vastuuyliopettajat

Akuuttihoitotyö Marjo Räsänen, Mielenterveys- ja päihdetyö Nina Kilkku

Yhteystiedot

Tampereen ammattikorkeakoulu
Kuntokatu 3
33520 Tampere
www.tamk.fi

Marjo Räsänen

Yliopettaja, akuuttihoitotyö

Nina Kilkku

Yliopettaja,mielenterveys- ja päihdetyö

Jo valmistuneiden kokemuksia

Uutiset